Nộp tiền trực tuyến qua hệ thống giao dịch trực tuyến của các ngân hàng (Internet Banking)

CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH TỪ CÁC NGÂN HÀNG KHÁC (TRÊN 300 TRIỆU ĐỒNG) Quý Khách hàng nên

Đấu giá mới nhất

Nộp tiền trực tuyến qua hệ thống giao dịch trực tuyến của các ngân hàng (Internet Banking)

CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG BẰNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH TỪ CÁC NGÂN HÀNG KHÁC (TRÊN 300 TRIỆU ĐỒNG)

Quý Khách hàng nên áp dụng với các giao dịch chuyển tiền trên 300 triệu đồng/giao dịch (có thể thay đổi tùy thuộc chính sách từng ngân hàng đối với kênh giao dịch được áp dụng).

Thời gian nhận được tiền phụ thuộc vào thời gian xử lý của hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng và của ngân hàng hưởng.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Internet banking hoặc App Mobile

Bước 2: Chọn “Chuyển tiền liên ngân hàng”

Bước 3: Điền thông tin chuyển tiền

Lưu ý: Quý khách nhập số tài khoản bao gồm “9616+ Số tài khoản chứng khoán của quý khách hàng tại SSI” (Nhập đủ 7 chữ số bao gồm cả tiểu khoản)

Bước 4: Điền số tiền và hoàn tất giao dịch

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI