Phương thức xác thực

Đấu giá mới nhất

Phương thức xác thực
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI iBoard tại đường link: https://iboard.ssi.com.vn/, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Quản lý truy cập → Quản lý xác thực 2 yếu tố → Chọn phương thức xác thực 2FA 
 
 
Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP tùy theo nhu cầu: SMS OTP/Email OTP/Smart OTP 
 
 
 • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị di động của Quý khách. Quý khách có thể tải ứng dụng Smart OTP trên hệ điều hành Android và iOS tại các đường link sau: 

    Link tải trên Hệ điều hành iOS: tại đây                                                 Link tải trên Hệ điều hành Android: tại đây 

Qr codeDescription automatically generated                                         Qr codeDescription automatically generated

   TextDescription automatically generated                                                                    Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

Bước 3: Nhập Mã PIN đặt lệnh → Nhấn chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” → Nhấn “Đăng ký”.  

Bước 4: Nhập mã kích hoạt được gửi tới phương thức OTP Quý khách lựa chọn và hoàn tất việc đăng ký sử dụng phương thức xác thực OTP  

 • Với SMS OTP/Email OTP: Quý khách nhập mã kích hoạt được gửi qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI → Nhấn “Kích hoạt” để hoàn tất quá trình đăng ký 
 • Với Smart OTP: Quý khách lựa chọn hình thức nhận mã kích hoạt qua Email hoặc qua Số điện thoại đã đăng ký với SSI → Nhập mã kích hoạt vào ứng dụng SSI Smart OTP → Nhấn “Kích hoạt” → Nhấn “Đăng ký” trên hệ thống SSI iBoard tại màn hình đang đăng ký để hoàn tất  
 
Graphical user interface, application

Description automatically generated
 • Ứng dụng SSI Smart OTP của SSI hỗ trợ tích hợp cho nhiều tài khoản. Trong trường hợp thiết bị của Quý khách đã đăng ký sử dụng cho 1 tài khoản, để thêm tài khoản mới, quý khách vui lòng thực hiện lại quy trình đăng ký chuyển đổi phương thức xác thực OTP từ đầu và nhấn vào dấu + trong ứng dụng Smart OTP để thêm mới tài khoản 

 • Nếu Quý khách đã từng tải ứng dụng SSI Smart OTP và nay kích hoạt lại việc sử dụng, Quý khách nhấn vào biểu tượng dấu + trong ứng dụng SSI Smart OTP để thực hiện nhập mã kích hoạt mới với để kích hoạt lại việc sử dụng phương thức xác thực này 

 

Lưu ý: 

 • Trước khi cài đặt, Quý khách cần đăng ký mua Chứng thư số và cung cấp các thông tin cần thiết với tổ chức cung cấp Chứng thư số. Chi phí thiết bị Chứng thư số và các hướng dẫn để sử dụng sẽ phụ thuộc vào từng tổ chức phát hành chứng thư số. 

 • Để cài đặt Chứng thư số làm phương thức xác thực trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại SSI, Quý khách cần cài đặt ứng dụng VNPT Plugin (theo hướng dẫn tại đây) và một phần mềm quản lý chứng thư số của nhà phát hành (Token manager) mà Quý khách đang sử dụng lên máy tính desktop hoặc laptop, sau đó mới thao tác đăng ký Chứng thư số trên SSI iBoard Web hoặc SSI Web Trading

Các bước đăng ký: 

Bước 1: Cắm thiết bị Chứng thư số (dưới dạng USB) vào máy tính → SSI iBoard tại đường link: https://iboard.ssi.com.vn/, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Quản lý truy cập → Quản lý xác thực 2 yếu tố → Chọn phương thức xác thực 2FA là “Chứng thư số” → nhấn “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” → nhấn “Tìm kiếm” và lựa chọn đúng thông tin Chứng thư số của tài khoản muốn đăng ký. Hệ thống sẽ đối chiếu thông tin Chứng minh thư/Căn cước công dân trong Chứng thư số với thông tin tài khoản Giao dịch chứng khoán tại SSI 

Bước 2: Nhập mã PIN đặt lệnh → nhấn “Xác nhận” và mã PIN chứng thư số → nhấn “Login” để hoàn tất quá trình đăng ký 

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI iBoard tại đường link: https://iboard.ssi.com.vn/, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Quản lý truy cập → Quản lý xác thực 2 yếu tố → Chọn phương thức xác thực 2 yếu tố mới muốn thực hiện chuyển đổi 
 
 
Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP muốn chuyển đổi → nhấn chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật” → Nhấn “Tiếp tục”
 
 

Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức OTP hiện tại và mã xác thực của phương thức OTP muốn chuyển đổi để hoàn tất quá trình đăng ký. 

 • Chuyển đổi từ SMS OTP sang Email OTP hoặc ngược lại và từ Smart OTP về SMS OTP/Email OTP: Quý khách chuyển đổi từ SMS OTP qua Email OTP hoặc ngược lại sẽ nhập mã xác thực của kiểu OTP hiện tại → nhấn “Tiếp tục” → nhập mã xác thực của kiểu OTP mới → nhấn “Kích hoạt” để hoàn tất quá trình đăng ký 

 • Chuyển đổi từ SMS OTP/Email OTP sang Smart OTP: Quý khách chuyển từ SMS OTP/Email OTP qua Smart OTP sẽ nhận mã kích hoạt qua SMS hoặc Email tùy theo phương thức xác thực Quý khách đang sử dụng → Nhập mã kích hoạt vào ứng dụng Smart OTP để hoàn tất quá trình đăng ký