Quy định giao dịch trái phiếu

Quy định chung về giao dịch đối với Trái phiếu niêm yết trên sàn HNX đối với Nhà đầu tư cá nhân trong nước như sau:
Bước 1. Mở tài khoản giao dịch (tài khoản tiền/chứng khoán, tài khoản giao dịch)
 • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán là thành viên thị trường TPCP: Công ty Chứng khoán có trách nhiệm đặt lệnh cho khách hàng.
 • Trường hợp mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán không phải là thành viên thị trường TPCP: Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản có trách nhiệm đặt lệnh cho khách hàng thông qua Công ty Chứng khoán thành viên.
 • Trường hợp mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại (tài khoản tiền/chứng khoán): khách hàng phải đặt lệnh giao dịch qua Công ty chứng khoán.
Bước 2. Ký quỹ giao dịch
 • Khi đặt lệnh mua TPCP, khách hàng ký quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với Công ty Chứng khoán.
 • Khi đặt lệnh bán TPCP, khách hàng phải có đủ số lượng TPCP đặt bán.
Bước 3. Đặt lệnh giao dịch
 • Lệnh giao dịch được thực hiện qua Công ty Chứng khoán thành viên thị trường TPCP (trừ Ngân hàng thương mại là thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu).
 • Viết phiếu lệnh mua/bán TPCP theo mẫu của Công ty Chứng khoán.
Bước 4. Nhận kết quả giao dịch chi tiết tại Công ty Chứng khoán đặt lệnh giao dịch.
Bước 5. Thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch, tiền/chứng khoán sẽ được chuyển tới tài khoản của khách hàng thông qua hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán.
Giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Giờ Giao dịch Phương thức Giao dịch Lệnh sử dụng
9h15 - 11h30 Khớp lệnh liên tục I LO
Được sửa lệnh/hủy lệnh
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên  
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục II LO
Được sửa lệnh/hủy lệnh
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ LO
Không được sửa lệnh/hủy lệnh
9h00 - 11h30 &
13h00 - 15h00
Giao dịch thỏa thuận Lệnh thỏa thuận
 
ATO
 • Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 • Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO
 • Lệnh được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp
LO (Lệnh giới hạn)
 • Là lệnh có ghi giá cụ thể, mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
 • Hiệu lực của lệnh: đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ
Khớp lệnh định kỳ:
 • Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán tại thời điểm xác định.
 • Nguyên tắc xác định giá thực hiện: 
  -Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.
  -Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.
Khớp lệnh liên tục:
 • Là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Nguyên tắc xác định giá thực hiện: là mức giá của các lệnh đối ứng đang nằm chờ trên sổ lệnh.
Khớp lệnh thỏa thuận:
 • Là phương thức giao dịch mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch, sau đó thông báo cho công ty chứng khoán ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch. Hoặc bên mua/ bên bán thông qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.
Ưu tiên về giá:
 • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Ưu tiên về thời gian:
 • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.
Quy định Nội dung
Phương thức khớp lệnh Khớp lệnh và thỏa thuận
Bước giá 1 đồng
Đơn vị giao dịch Lô lẻ: 1 – 99 (chỉ khớp lệnh thỏa thuận)
Lô chẵn: 1 trái phiếu 
Biên độ giao dịch Không có biên độ, không có giá trần sàn
Thời hạn thanh toán T + 1
 

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471