iWin | Thể lệ và giải thưởng cuộc đua tài

THỂ LỆ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI iWIN – CHỨNG SĨ TRANH TÀI 1.Thể lệ 1.1. Tên cuộc thi: iWin – Chứng sĩ

Đấu giá mới nhất

iWin | Thể lệ và giải thưởng cuộc đua tài

THỂ LỆ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI iWIN – CHỨNG SĨ TRANH TÀI

1.Thể lệ

1.1. Tên cuộc thi: iWin – Chứng sĩ tranh tài

1.2. Đối tượng tham gia: 

 • Nhà đầu tư cá nhân trong nước (ngoại trừ nhân viên SSI)

1.3. Hình thức tham gia

 • Đăng ký và giao dịch trên iWin (phiên bản App hoặc Web)
 • Thời gian giao dịch: Từ 18/11/2019 đến 30/04/2020
 •  Tham gia cuộc đua tài "Chứng sĩ tranh tài"

1.4. Cơ cấu cuộc thi:

Cuộc thi Chứng sĩ tranh tài

“Chứng sĩ cơ sở” (Hạng mục cơ sở)

“Chứng sĩ phái sinh” (Hạng mục phái sinh)

“Chứng sĩ toàn năng” (Hạng mục cơ sở và phái sinh)

 • Sản phẩm: Các mã chứng khoán cơ sở (xem danh mục)
 • Xét giải dựa trên tăng trưởng lợi nhuận tháng và chung cuộc
 • Giao dịch trên tài khoản “TK Đấu trường Chứng sĩ khoán Cơ sở”
 
 • Sản phẩm: mã HĐ tương lai chỉ số 1M
 • Xét giải dựa trên tăng trưởng lợi nhuận tháng và chung cuộc
 • Giao dịch trên tài khoản “TK Đấu trường Chứng sĩ khoán Phái sinh” (theo từng vòng, có 6 vòng tương ứng 6 Tài khoản)
 • Xét giải dựa trên kết quả tăng trưởng lợi nhuận chung cuộc của hạng mục cơ sở và hạng mục phái sinh
 
 
 
 

1.5. Lưu ý:

 • Thời gian giao dịch từ 18/11/2019 đến 30/04/2020 với 6 vòng thi
 • Chứng khoán cơ sở: Tránh nắm giữ các mã có sự kiện quyền, sắp hủy niêm yết
 • Chứng khoán phái sinh: tham gia cuộc đua tài trong mỗi vòng thi tương ứng 6 vòng thi
 • Cần có ít nhất 1 lệnh đặt khớp lệnh hợp lệ trong mỗi vòng thi để xét giải tại hạng mục giải thưởng tháng, cần tham gia tối thiểu 5/6 vòng thi để xét giải tại hạng mục giải thưởng chung cuộc.
 • Giao dịch trên tài khoản thi đấu (người chơi lưu ý chuyển đổi tài khoản trong từng cuộc thi để giao dịch)
 • Các trường hợp thi đấu không được tính là hợp lệ trong cuộc thi: không thể tái hiện được danh mục trên thị trường thật, ví dụ thí sinh chia nhỏ lệnh đặt, đặt nhiều lệnh nhỏ để khối lượng khớp lệnh của người chơi trên iWin vượt quá khối lượng thực tế khớp trên thị trường thật.

2. Cơ cấu giải thưởng:
 • Tổng cơ cấu giải thưởng dự tính: 01 tỷ (bao gồm tiền mặt và hiện vật)
 • Cơ cấu giải thưởng:

Hạng mục giải thưởng

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Tổng số giải thưởng

Cơ sở

Chứng sĩ cơ sở

Giải thưởng bảng xếp hạng hàng tháng:

 • Hạng 1 - Giải vô địch tháng: 10.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 2 - Giải nhất: 5.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 3 - Giải nhì: 3.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 4 - Giải ba: 1.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ tư trên bảng xếp hạng mỗi tháng

24

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc:

 • Hạng 1 - Giải Đặc biệt vô địch: 250.000.000 đồng
 • Hạng 2 - Giải nhất: 50.000.000 đồng
 • Hạng 3- Giải nhì: 30.000.000 đồng
 • Hạng 4- Giải ba: 10.000.000 đồng
 • Hạng 5 đến hạng 54: phần thưởng hiện vật

54

Phái sinh

Chứng sĩ phái sinh

Giải thưởng bảng xếp hạng hàng tháng:

 • Hạng 1 - Giải vô địch tháng: 10.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 2 - Giải nhất: 5.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ hai trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 3 - Giải nhì: 3.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng mỗi tháng
 • Hạng 4 - Giải ba: 1.000.000 đồng giành cho thí sinh đứng thứ tư trên bảng xếp hạng mỗi tháng

24

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc:

 • Hạng 1 - Giải Đặc biệt vô địch: 250.000.000 đồng
 • Hạng 2 - Giải nhất: 50.000.000 đồng
 • Hạng 3- Giải nhì: 30.000.000 đồng
 • Hạng 4- Giải ba: 10.000.000 đồng
 • Hạng 5 đến hạng 54: phần thưởng hiện vật

54

Cơ sở và Phái sinh

Chứng sĩ toàn năng

Giải thưởng bảng xếp hạng Chung cuộc:

 • Hạng 1- Giải toàn năng: 20.000.000 đồng
 • Hạng 2 - Giải nhất: 15.000.000 đồng
 • Hạng 3- Giải nhì: 7.000.000 đồng
 • Hạng 4- Giải ba: 1.000.000 đồng

4

Tổng cộng

1.000.000.000 đồng

160

 
Vui lòng xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

 

Trải nghiệm iWin ngay:

 

TẢI NGAY APP “iWIN SSI”

PHIÊN BẢN WEB KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Scan QR Code để tải app

Click để trải nghiệm iWin

www.iwin.ssi.com.vn

www.facebook.com/iwin.ssi.com.vn

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI