S-Savings

    BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM S-SAVINGS Áp dụng từ 02/02/2020 *Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)   Kỳ hạn

Đấu giá mới nhất

S-Savings

 

 
BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM S-SAVINGS
Áp dụng từ 02/02/2020
*Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)
 

Kỳ hạn gửi

LS đúng hạn trước thuế TNCN

LS đúng hạn sau thuế TNCN

Kỳ hạn thực gửi

LS rút trước hạn trước thuế TNCN

LS rút trước hạn sau thuế TNCN

Không kỳ hạn

0.20%

0.190%

 

0.20%

0.190%

7 ngày

3.00%

2.850%

Từ 1 - dưới 7 ngày

0.20%

0.190%

14 ngày

3.00%

2.850%

Từ 7 - dưới 14 ngày

0.20%

0.190%

21 ngày

3.00%

2.850%

Từ 14 - dưới 21 ngày

0.20%

0.190%

30 ngày

4.30%

4.085%

Từ 21 - dưới 30 ngày

0.20%

0.190%

60 ngày

4.50%

4.275%

Từ 30 - dưới 60 ngày

3.00%

2.850%

90 ngày

4.80%

4.560%

Từ 60 - dưới 90 ngày

3.00%

2.850%

180 ngày

4.70%

4.465%

Từ 90 - dưới 180 ngày

3.20%

3.040%

270 ngày

4.90%

4.655%

Từ 180 - dưới 270 ngày

3.40%

3.230%

360 ngày

5.00%

4.750%

Từ 270 - dưới 360 ngày

3.50%

3.325%

 
*Biểu lãi suất nêu trên chỉ áp dụng đối với Khách hàng cá nhân có nhu cầu thỏa thuận quản lý tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.
**Khách hàng cá nhân có nhu cầu thỏa thuận quản lý tiền gửi trên 10 tỷ đồng hoặc Khách hàng tổ chức có nhu cầu thỏa thuận quản lý tiền gửi vui lòng liên hệ với Bộ phận DVKH tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc.
 

Đặc tính sản phẩm:

  • Số tiền gửi tối thiểu: Từ 100,000,000 VNĐ
  • Kỳ hạn linh hoạt
  • Số tiền thanh lý trước hạn tối thiểu: 50,000,000 VND
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI