Thỏa thuận quản lý tiền gửi

Sản phẩm “Thỏa thuận Quản lý Tiền gửi” Đối tượng: Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường hoặc

Thỏa thuận quản lý tiền gửi

Sản phẩm “Thỏa thuận Quản lý Tiền gửi”

Đối tượng:
  • Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường hoặc tài khoản giao dịch ký quỹ tại SSI
  • Khách hàng là nhà đầu tư có tiền mặt chưa sử dụng để đầu tư chứng khoán và có nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận tiền đầu tư
Đặc tính sản phẩm:
  • Số tiền gửi tối thiểu: Từ 500,000,000 VNĐ
  • Thời hạn: Không kỳ hạn và từ 1 tuần đến 12 tháng
  • Thanh toán tiền lãi khi phát sinh tất toán 1 phần hoặc toàn phần hoặc được cộng vào gốc khi gia hạn tự động thỏa thuận
Tiện ích:
  • Thủ tục tất toán đơn giản qua Contact Center hoặc trực tiếp tại các CN/PGD của SSI
  • Khách hàng có thể lựa chọn liên kết với tài khoản giao dịch ký quỹ để gia tăng sức mua
  • Đề nghị quản lý tiền gửi tự động gia hạn, tự động tất toán, khách hàng chỉ ký thỏa thuận quản lý tiền gửi 1 lần duy nhất.
  • Được dùng làm tài sản đối ứng tiếp nhận vốn hỗ trợ kinh doanh chứng khoán trên tài khoản giao dịch

 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM THỎA THUẬN QUẢN LÝ TIỀN GỬI
Áp dụng từ 18/04/2018
*Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)
 

Kỳ hạn gửi

LS đúng hạn trước thuế

LS đúng hạn sau thuế 5%

Kỳ hạn thực gửi

LS rút trước hạn trước thuế

LS rút trước hạn sau thuế (5%)

Không kỳ hạn

0,50

0,4750

-

0,5000

0,4750

1 tuần

0,50

0,4750

Từ 1 - Dưới 7 ngày

0,5000

0,4750

2 tuần

0,50

0,4750

Từ 7 - Dưới 14 ngày

0,5000

0,4750

3 tuần

0,50

0,4750

Từ 14 - Dưới 21 ngày

0,5000

0,4750

1 tháng

4,30

4,0850

Từ 21 ngày - Dưới 1 tháng

0,5000

0,4750

2 tháng

4,30

4,0850

Từ 30 ngày - Dưới 2 tháng

3,0000

2,8500

3 tháng

4,30

4,0850

Từ 60 ngày - Dưới 3 tháng

3,5000

3,3250

 
BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM THỎA THUẬN QUẢN LÝ TIỀN GỬI LINH HOẠT
Áp dụng từ 14/01/2019
*Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)
 
Khách hàng không rút trước hạn Kháng hàng rút trước hạn
Kỳ hạn gửi Lãi suất trước thuế TNCN Lãi suất sau thuế TNCN 5% Kỳ hạn thực gửi Lãi suất trước thuế TNCN Lãi suất sau thuế TNCN 5%
      Dưới 04 tháng 0,50% 0,48%
      Từ 04 tháng - Dưới 05 tháng 4,20% 3,99%
06 tháng 6,85% 6,51% Từ 05 tháng - Dưới 06 tháng 4,70% 4,47%
07 tháng 6,90% 6,56% Từ 06 tháng - Dưới 07 tháng 5,85% 5,56%
08 tháng 6,95% 6,60% Từ 07 tháng - Dưới 08 tháng 5,90% 5,61%
09 tháng 7,00% 6.65% Từ 08 tháng - Dưới 09 tháng 5,95% 5,65%
10 tháng 7,05% 6,70% Từ 09 tháng - Dưới 10 tháng 6,00% 5,70%
11 tháng 7,10% 6,75% Từ 10 tháng - Dưới 11 tháng 6,05% 5,75%
12 tháng 7,30% 6,94% Từ 11 tháng - Dưới 12 tháng 6,10% 5,80%

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI