Thỏa thuận quản lý tiền gửi

Sản phẩm “Thỏa thuận Quản lý Tiền gửi” Đối tượng: Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường hoặc

Đấu giá mới nhất

Thỏa thuận quản lý tiền gửi

Sản phẩm “Thỏa thuận Quản lý Tiền gửi”

Đối tượng:
  • Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường hoặc tài khoản giao dịch ký quỹ tại SSI
  • Khách hàng là nhà đầu tư có tiền mặt chưa sử dụng để đầu tư chứng khoán và có nhu cầu tối ưu hóa lợi nhuận tiền đầu tư
Đặc tính sản phẩm:
  • Số tiền gửi tối thiểu: Từ 300,000,000 VNĐ
  • Thời hạn: Không kỳ hạn và từ 1 tuần đến 12 tháng
  • Thanh toán tiền lãi khi phát sinh tất toán 1 phần hoặc toàn phần hoặc được cộng vào gốc khi gia hạn tự động thỏa thuận
  • Số tiền thanh lý trước hạn tối thiểu: 100,000,000 VNĐ
Tiện ích:
  • Thủ tục tất toán đơn giản qua Contact Center hoặc trực tiếp tại các CN/PGD của SSI
  • Khách hàng có thể lựa chọn liên kết với tài khoản giao dịch ký quỹ để gia tăng sức mua
  • Đề nghị quản lý tiền gửi tự động gia hạn, tự động tất toán, khách hàng chỉ ký thỏa thuận quản lý tiền gửi 1 lần duy nhất.
  • Được dùng làm tài sản đối ứng tiếp nhận vốn hỗ trợ kinh doanh chứng khoán trên tài khoản giao dịch

 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM THỎA THUẬN QUẢN LÝ TIỀN GỬI
Áp dụng từ 14/07/2020
*Lãi suất: %/năm (tính trên cơ sở 360 ngày)
 

Kỳ hạn gửi

LS đúng hạn trước thuế TNCN

LS đúng hạn sau thuế TNCN

Kỳ hạn thực gửi

LS rút trước hạn trước thuế TNCN

LS rút trước hạn sau thuế TNCN

Không kỳ hạn

0.20%

0.190%

 

0.20%

0.190%

7 ngày

3.00%

2.850%

Từ 1 - dưới 7 ngày

0.20%

0.190%

14 ngày

3.00%

2.850%

Từ 7 - dưới 14 ngày

0.20%

0.190%

21 ngày

3.00%

2.850%

Từ 14 - dưới 21 ngày

0.20%

0.190%

30 ngày

4.30%

4.085%

Từ 21 - dưới 30 ngày

0.20%

0.190%

60 ngày

4.50%

4.275%

Từ 30 - dưới 60 ngày

3.00%

2.850%

90 ngày

4.80%

4.560%

Từ 60 - dưới 90 ngày

3.00%

2.850%

180 ngày

6.00%

5.700%

Từ 90 - dưới 180 ngày

3.50%

3.325%

270 ngày

6.20%

5.890%

Từ 180 - dưới 270 ngày

4.00%

3.800%

360 ngày

6.50%

6.175%

Từ 270 - dưới 360 ngày

4.50%

4.275%

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI