Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.01

Lưu ý: Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn

Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.01

Lưu ý: Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

Lịch sử giá Trái phiếu

    

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

14/08/2020 10.00% 100,626,626 10.20% 100,126,069
13/08/2020 10.00% 100,599,563 10.20% 100,098,616
12/08/2020 10.00% 100,572,508 10.20% 100,071,170
11/08/2020 10.00% 100,545,460 10.20% 100,043,732
10/08/2020 10.00% 100,518,419 10.20% 100,016,301
07/08/2020 10.00% 100,437,340 10.20% 99,934,054
06/08/2020 10.00% 100,410,328 10.20% 99,906,653
05/082020 10.00% 100,383,323 10.20% 99,879,260
04/08/2020 10.00% 100,356,326 10.20% 99,851,875
03/08/2020 10.00% 100,329,336 10.20% 99,824,497
31/07/2020 10.00% 100,248,410 10.20% 99,742,407
30/07/2020 10.00% 100,221,449 10.20% 99,715,059
29/07/2020 10.00% 100,194,495 10.20% 99,687,719
28/07/2020 10.00% 100,167,548 10.20% 99,660,386
27/07/2020 10.00% 100,140,609 10.20% 99,633,060
24/07/2020 10.00% 100,059,835 10.20% 99,551,128
23/07/2020 10.00% 100,032,924 10.20% 99,523,832

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI