Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.02

Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/

Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.02

Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

25/09/2020 9.70% 102,474,571 9.90% 101,985,769
24/09/2020 9.70% 102,447,818 9.90% 101,958,608
23/09/2020 9.80% 102,175,888 10.00% 101,687,771
22/09/2020 9.80% 102,148,945 10.00% 101,660,423
21/09/2020 9.80% 102,122,009 10.00% 101,633,082
18/09/2020 9.80% 102,041,244 10.00% 101,551,104
17/09/2020 10.00% 101,523,792 10.20% 101,036,264
16/09/2020 10.00% 101,496,488 10.20% 101,008,561
15/09/2020 10.00% 101,469,192 10.20% 100,980,866
14/09/2020 10.00% 101,441,902 10.20% 100,953,178
11/09/2020 10.00% 101,360,078 10.20% 100,870,161
10/09/2020 10.00% 101,332,818 10.20% 100,842,503
09/09/2020 10.00% 101,305,566 10.20% 100,814,854
08/09/2020 10.00% 101,278,320 10.20% 100,787,211
07/09/2020 10.00% 101,251,082 10.20% 100,759,577
04/09/2020 10.00% 101,169,412 10.20% 100,676,719
03/09/2020 10.00% 101,142,204 10.20% 100,649,114
01/09/2020 10.00% 101,087,808 10.20% 100,593,929
31/08/2020 10.00% 101,060,621 10.20% 100,566,347
28/08/2020 10.00% 100,979,105 10.20% 100,483,648
27/08/2020 10.00% 100,951,947 10.20% 100,456,096
26/08/2020 10.00% 100,924,797 10.20% 100,428,553
25/08/2020 10.00% 100,897,654 10.20% 100,401,016
24/08/2020 10.00% 100,870,519 10.20% 100,373,488
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI