Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2022

1. Thông tin Trái phiếu   Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) Ngày phát hành: 20/06/2022 Ngày đáo hạn:

Đấu giá mới nhất

Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2022

1. Thông tin Trái phiếu

 

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group)
 • Ngày phát hành: 20/06/2022
 • Ngày đáo hạn: 20/06/2023
 • Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
 • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 120 tỷ đồng
 • Lãi suất danh nghĩa (coupon): 11 %/năm
 • Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
 • Tài sản bảo đảm: 5 triệu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không TASECO (HOSE: AST)
 • Loại Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
 • Phí giao dịch: Theo biểu phí chung của SBond 0,02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

2. Các mốc thời gian trả lãi

 

 • 20/06/2023 : Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
 • 20/12/2022 : Ngày trả lãi thứ nhất
 • 20/06/2022 : Ngày phát hành

3. Thông tin Doanh nghiệp

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), tiền thân là Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO), được thành lập năm 2005 với hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hiện tại, Taseco Group (Công ty) hoạt động theo mô hình tập đoàn với 02 công ty con cấp 1, 14 công ty con cấp 2 và 05 công ty liên kết, với 2 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ phi hàng không, kinh doanh khách sạn và cung ứng suất ăn hàng không và Kinh doanh bất động sản

 

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI