Thông tin chi tiết Trái phiếu TNH

1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH Ngày phát hành: 31/03/2021 Ngày đáo hạn: 31/03/2022

Đấu giá mới nhất

Thông tin chi tiết Trái phiếu TNH

1. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH
 • Ngày phát hành: 31/03/2021
 • Ngày đáo hạn: 31/03/2022
 • Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
 • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 330 tỷ
 • Lãi suất:  10%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm, tuy nhiên có cam kết mua lại của bên thứ ba vào thời điểm 6 tháng và 12 tháng kể từ ngày phát hành. Cam kết này được đảm bảo bằng 41.250.000 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB)
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, tuy nhiên có cam kết mua lại của bên thứ ba vào thời điểm 6 tháng và 12 tháng kể từ ngày phát hành. Cam kết này được đảm bảo bằng 41.250.000 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB)
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
 • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

2. Các mốc thời gian trả lãi

   • 31/03/2021: Ngày phát hành
   • 30/09/2021: Ngày trả lãi thứ nhất
   • 31/03/2022: Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn

3. Thông tin Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH tập trung vào 02 mảng kinh doanh chính gồm có:

 • Đầu tư chuỗi khách sạn thuận ích (hiện nay là thương hiệu SOJO) và các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp.
 • Cung cấp dịch vụ vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng, bao gồm cung cấp dịch vụ vận hành cho các khách sạn mà TNH đầu tư và các khách sạn của các Chủ đầu tư khác, hướng tới mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Trong giai đoạn hiện tại, Công ty đang tập trung đầu tư phát triển chuỗi khách sạn thuận ích SOJO, đồng thời dự kiến đầu tư các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trên quỹ đất hiện hữu.

 • Chuỗi khách sạn thuận ích SOJO: hiện TNH đã đưa vào vận hành 3 khách sạn SOJO trong giai đoạn cuỗi năm tại Nam Định, Bắc Giang và Thái Bình, đồng thời dự kiến sẽ khai trương 2 khách sạn mới trong năm 2021 tại Hà Nội và Hạ Long. Đồng thời TNH cũng đang có trong tay danh mục gồm 18 mảnh đất (đã bao gồm 5 khách sạn đã vận hành và dự kiến sẽ vận hành) với tổng diện tích 36.452 m2 mà Công ty dự kiến sẽ triển khai xây dựng 18 khách sạn SOJO tính đến hết năm 2022.
 • Hiện tại, Công ty cũng đang vận hành khu nghỉ dưỡng Lapochine Beach Resort tại Huế.

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

23/07/2021 9.0% 103,733,909 9.4% 103,470,161
22/07/2021 9.0% 103,708,830 9.4% 103,444,060
21/07/2021 9.0% 103,683,758 9.4% 103,417,965
20/07/2021 9.0% 103,658,691 9.4% 103,391,877
19/07/2021 9.0% 103,633,631 9.4% 103,365,795
16/07/2021 9.0% 103,558,486 9.4% 103,287,590
15/07/2021 9.0% 103,533,450 9.4% 103,261,535
14/07/2021 9.0% 103,508,420 9.4% 103,235,486
13/07/2021 9.0% 103,483,396 9.4% 103,209,444
12/07/2021 9.0% 103,458,378 9.4% 103,183,409
09/07/2021 9.0% 103,383,360 9.4% 103,105,341
08/07/2021 9.0% 103,358,366 9.4% 103,079,332
07/07/2021 9.0% 103,333,378 9.4% 103,053,329
06/07/2021 9.0% 103,308,396 9.4% 103,027,333
05/07/2021 9.0% 103,283,421 9.4% 103,001,344
02/07/2021 9.0% 103,208,530 9.4% 102,923,414
01/07/2021 9.0% 103,183,578 9.4% 102,897,451
30/06/2021 9.0% 103,158,632 9.4% 102,871,494
29/06/2021 9.0% 103,133,693 9.4% 102,845,544
28/06/2021 9.0% 103,108,759 9.4% 102,819,600
25/06/2021 9.0% 103,033,995 9.4% 102,741,808
24/06/2021 9.0% 103,009,086 9.4% 102,715,890
23/06/2021 9.0% 102,984,182 9.4% 102,689,979
22/06/2021 9.0% 102,959,285 9.4% 102,664,075
21/06/2021 9.0% 102,934,394 9.4% 102,638,177
18/06/2021 9.0% 102,859,756 9.4% 102,560,522
17/06/2021 9.0% 102,834,889 9.4% 102,534,650
16/06/2021 8.9% 102,885,569 9.3% 102,583,957
15/06/2021 8.9% 102,860,966 9.3% 102,558,349
14/06/2021 8.9% 102,836,369 9.3% 102,532,746
11/06/2021 8.9% 102,762,612 9.3% 102,455,978
10/06/2021 8.9% 102,738,039 9.3% 102,430,401
09/06/2021 8.9% 102,713,471 9.3% 102,404,831
08/06/2021 8.9% 102,688,909 9.3% 102,379,267
07/06/2021 8.9% 102,664,353 9.3% 102,353,709
04/06/2021 8.9% 102,590,720 9.3% 102,277,075
03/06/2021 8.9% 102,566,187 9.3% 102,251,543
02/06/2021 8.9% 102,541,660 9.3% 102,226,017
01/06/2021 8.9% 102,517,140 9.3% 102,200,498
31/05/2021 8.9% 102,492,625 9.3% 102,174,985
28/05/2021 8.9% 102,419,115 9.3% 102,098,484
27/05/2021 8.9% 102,394,623 9.3% 102,072,997
26/05/2021 8.9% 102,370,138 9.3% 102,047,516
25/05/2021 8.9% 102,345,658 9.3% 102,022,041
24/05/2021 8.9% 102,321,184 9.3% 101,996,573
21/05/2021 8.6% 102,494,606 9.3% 101,920,206
20/05/2021 8.6% 102,470,905 9.3% 101,894,763
19/05/2021 8.6% 102,447,210 9.3% 101,869,326
18/05/2021 8.6% 102,423,520 9.3% 101,843,896
17/05/2021 8.6% 102,399,836 9.3% 101,818,472
14/05/2021 8.6% 102,328,816 9.3% 101,742,238
13/05/2021 8.6% 102,305,154 9.3% 101,716,840
12/05/2021 8.6% 102,281,497 9.3% 101,691,448
11/05/2021 8.6% 102,257,845 9.3% 101,666,062
10/05/2021 8.6% 102,234,199 9.3% 101,640,682
07/05/2021 8.6% 102,163,294 9.3% 101,564,582
06/05/2021 8.6% 102,139,670 9.3% 101,539,227
05/05/2021 8.6% 102,116,052 9.3% 101,513,880
04/05/2021 8.6% 102,092,439 9.3% 101,488,538
29/04/2021 8.6% 101,974,455 9.3% 101,361,925
28/04/2021 8.6% 101,950,874 9.3% 101,336,622
27/04/2021 8.6% 101,927,299 9.3% 101,311,324
26/04/2021 8.6% 101,903,730 9.3% 101,286,033
23/04/2021 8.6% 101,833,054 9.3% 101,210,198
22/04/2021 8.6% 101,809,506 9.3% 101,184,933
21/04/2021 8.6% 101,785,964 9.3% 101,159,673
20/04//2021 8.6% 101,762,427 9.3% 101,134,420
19/04/2021 8.6% 101,738,896 9.3% 101,109,173
16/04/2021 8.6% 101,668,334 9.3% 101,033,471
15/04/2021 8.6% 101,644,825 9.3% 101,008,249
14/04/2021 8.6% 101,621,320 9.3% 100,983,034
13/04/2021 8.6% 101,597,822 9.3% 100,957,825
12/04/2021 8.6% 101,574,328 9.3% 100,932,622
09/04/2021 8.6% 101,503,881 9.3% 100,857,052
08/04/2021 8.6% 101,480,409 9.3% 100,831,874
07/04/2021 8.6% 101,456,943 9.3% 100,806,703
06/04/2021 8.6% 101,433,482 9.3% 100,781,538
05/04/2021 8.6% 101,410,027 9.3% 100,756,379
02/04/2021 8.6% 101,339,694 9.3% 100,680,941
01/04/2021 8.6% 101,316,260 9.3% 100,655,807
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI