Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Đấu giá mới nhất

Trái phiếu PAPA 2021

1. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Pacific Partners
 • Ngày phát hành: 21/06/2021      
 • Ngày đáo hạn: 21/06/2022
 • Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
 • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 100 tỷ đồng
 • Lãi suất danh nghĩa (coupon): 11%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Tài sản bảo đảm: 3,350,000 cổ phiếu CTCP Dược phẩm OPC (Mã chứng khoán: OPC - HOSE) chuyển nhượng tự do, không bị hạn chế chuyển nhượng của cổ đông. Giá trị bảo đảm ban đầu: 200%
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
 • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

2. Các mốc thời gian trả lãi

 • 21/06/2022: Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
 • 21/12/2021: Ngày trả lãi thứ nhất
 • 21/06/2021: Ngày phát hành

3. Thông tin Doanh nghiệp

Chính thức hoạt động kinh doanh từ 2020, Công ty Cổ phần Pacific Partners là đơn vị nhập khẩu than trực tiếp từ các nước Indonesia, Nga, Úc… Sản phẩm cung cấp bởi công ty đóng vai trò quan trọng trong thị trường phát điện và thị trường sản xuất thép. Hiện than vẫn là nguồn nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Các sản phẩm chủ lực của Công ty bao gồm:

 • Than Indonesia:  giữ vai trong quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và giá cả nhiên liệu ở các nước Châu Á & là một trong những nhà cung cấp than lớn nhất thế giới.
 • Than Nga: Nga là quốc gia có trữ lượng than đứng thứ 3 và là nhà khai thác, sản xuất than lớn thứ 6 trên thế giới (chiếm 4,5% lượng khai thác than trên quy mô toàn cầu),
 • Than Úc: Than Úc được ứng dụng chủ yếu trong các nhà máy nhiệt điện than, Sản lượng than Úc chiếm gần 30% trong tổng lượng than nhập khẩu cả nước.

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

16/10/2021 - - - -
15/10/2021 10,50% 103.765.722 10,00% 104.090.958
14/10/2021 10,50% 103.736.562 10,00% 104.063.065
13/10/2021 10,50% 103.707.409 10,00% 104.035.180
12/10/2021 10,50% 103.678.265 10,00% 104.007.302
11/10/2021 10,50% 103.649.129 10,00% 103.979.432
10/10/2021 - - - -
09/10/2021 - - - -
08/10/2021 10,50% 103.561.769 10,00% 103.895.865
07/10/2021 10,50% 103.532.666 10,00% 103.868.025
06/10/2021 10,50% 103.503.571 10,00% 103.840.192
05/10/2021 10,50% 103.474.483 10,00% 103.812.366
04/10/2021 10,50% 103.445.405 10,00% 103.784.548
03/10/2021 - - - -
02/10/2021 - - - -
01/10/2021 10,50% 103.358.217 10,00% 103.701.138
30/09/2021 10,50% 103.329.171 10,00% 103.673.350
29/09/2021 10,50% 103.300.133 10,00% 103.645.569
28/09/2021 10,50% 103.271.103 10,00% 103.617.796
27/09/2021 10,50% 103.242.081 10,00% 103.590.030
26/09/2021 - - - -
25/09/2021 - - - -
24/09/2021 10,50% 103.155.065 10,00% 103.506.776
23/09/2021 10,50% 103.126.076 10,00% 103.479.040
22/09/2021 10,50% 103.097.095 10,00% 103.451.311
21/09/2021 10,50% 103.068.122 10,00% 103.423.590
20/09/2021 10,50% 103.039.157 10,00% 103.395.876
19/09/2021 - - - -
18/09/2021 - - - -
17/09/2021 10,50% 102.952.312 10,00% 103.312.778
16/09/2021 10,50% 102.923.380 10,00% 103.285.094
15/09/2021 10,50% 102.894.456 10,00% 103.257.417
14/09/2021 10,50% 102.865.540 10,00% 103.229.748
13/09/2021 10,50% 102.836.632 10,00% 103.202.086
12/09/2021 - - - -
11/09/2021 - - - -
10/09/2021 10,50% 102.749.957 10,00% 103.119.144
09/09/2021 10,50% 102.721.082 10,00% 103.091.512
08/09/2021 10,50% 102.692.215 10,00% 103.063.887
07/09/2021 10,50% 102.663.356 10,00% 103.036.269
06/09/2021 10,50% 102.634.505 10,00% 103.008.659
05/09/2021 - - - -
04/09/2021 - - - -
03/09/2021 - - - -
02/09/2021 - - - -
01/09/2021 10,50% 102.490.372 10,00% 102.870.719
31/08/2021 10,50% 102.461.569 10,00% 102.843.153
30/08/2021 10,50% 102.432.775 10,00% 102.815.595
29/08/2021 - - - -
28/08/2021 - - - -
27/08/2021 10,50% 102.346.441 10,00% 102.732.964
26/08/2021 10,50% 102.317.679 10,00% 102.705.435
25/08/2021 10,50% 102.288.925 10,00% 102.677.913
24/08/2021 10,50% 102.260.180 10,00% 102.650.399
23/08/2021 10,50% 102.231.442 10,00% 102.622.892
22/08/2021 - - - -
21/08/2021 - - - -
20/08/2021 10,50% 102.145.277 10,00% 102.540.416
19/08/2021 10,50% 102.116.572 10,00% 102.512.939
18/08/2021 10,50% 102.087.875 10,00% 102.485.469
17/08/2021 10,50% 102.059.186 10,00% 102.458.006
16/08/2021 10,50% 102.030.504 10,00% 102.430.551
15/08/2021 10,50% 0 10,00% 0
14/08/2021 10,50% 0 10,00% 0
13/08/2021 10,50% 101.944.509 10,00% 102.348.230
12/08/2021 10,50% 101.915.860 10,00% 102.320.804
11/08/2021 10,50% 101.887.219 10,00% 102.293.385
10/08/2021 10,50% 101.858.587 10,00% 102.265.974
09/08/2021 10,50% 101.829.962 10,00% 102.238.571
08/08/2021 - - - -
07/08/2021 - - - -
06/08/2021 10,50% 101.744.136 10,00% 102.156.403
05/08/2021 10,50% 101.715.543 10,00% 102.129.029
04/08/2021 10,50% 101.686.959 10,00% 102.101.662
03/08/2021 10,50% 101.658.382 10,00% 102.074.302
02/08/2021 10,50% 101.629.813 10,00% 102.046.950
01/08/2021 - - - -
31/07/2021 10,50% 0 10,00% 0
30/07/2021 10,50% 101.544.156 10,00% 101.964.936
29/07/2021 10,50% 101.515.620 10,00% 101.937.613
28/07/2021 10,50% 101.487.091 10,00% 101.910.298
27/07/2021 10,50% 101.458.571 10,00% 101.882.989
26/07/2021 10,50% 101.430.058 10,00% 101.855.688
25/07/2021 - - - -
24/07/2021 - - - -
23/07/2021 10,50% 101.344.569 10,00% 101.773.828
22/07/2021 10,50% 101.316.089 10,00% 101.746.556
21/07/2021 10,50% 101.287.617 10,00% 101.719.292
20/07/2021 10,50% 101.259.152 10,00% 101.692.035
19/07/2021 10,50% 101.230.696 10,00% 101.664.785
18/07/2021 - - - -
17/07/2021 - - - -
16/07/2021 10,50% 101.145.375 10,00% 101.583.079
15/07/2021 10,50% 101.116.951 10,00% 101.555.858
14/07/2021 10,50% 101.088.534 10,00% 101.528.644
13/07/2021 10,50% 101.060.126 10,00% 101.501.438
12/07/2021 10,50% 101.031.725 10,00% 101.474.239
11/07/2021 - - - -
10/07/2021 - - - -
09/07/2021 10,50% 100.946.572 10,00% 101.392.686
08/07/2021 10,50% 100.918.204 10,00% 101.365.516
07/07/2021 10,50% 100.889.843 10,00% 101.338.354
06/07/2021 10,50% 100.861.491 10,00% 101.311.199
05/07/2021 10,50% 100.833.146 10,00% 101.284.051
04/07/2021 10,50% 0 10,00% 0
03/07/2021 10,50% 0 10,00% 0
02/07/2021 10,50% 100.748.160 10,00% 101.202.651
01/07/2021 10,50% 100.719.847 10,00% 101.175.532
30/06/2021 10,50% 100.691.543 10,00% 101.148.420
29/06/2021 10,50% 100.663.246 10,00% 101.121.316
28/06/2021 10,50% 100.634.957 10,00% 101.094.219
27/06/2021 - - - -
26/06/2021 10,50% 0 10,00% 0
25/06/2021 10,50% 100.550.138 10,00% 101.012.971
24/06/2021 10,50% 100.521.881 10,00% 100.985.903
23/06/2021 10,50% 100.493.632 10,00% 100.958.843
22/06/2021 10,50% 100.465.391 10,00% 100.931.789
21/06/2021 - - - -
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI