Thu hộ định danh

Chuyển tiền từ các Ngân hàng khác vào BIDV   Số tiền dưới 500tr: Chuyển tiền nhanh 24/7 (hoặc Napas) Số tiền từ 500tr

Đấu giá mới nhất

Thu hộ định danh
Chuyển tiền từ các Ngân hàng khác vào BIDV
 

Số tiền dưới 500tr: Chuyển tiền nhanh 24/7 (hoặc Napas)

Số tiền từ 500tr trở lên: Chọn chuyển tiền thông thường

Bước 1: Đăng nhập
 
Đăng nhập vào App/Web của Ngân hàng khách hàng đang sử dụng
 
Bước 2: Nộp tiền vào TKCK
 

Chọn chuyển tiền nhanh 24/7 (hoặc Napas) (số tiền < 500tr)

>> Nhập số tài khoản theo cấu trúc:

9616 + TK GDCK (6 số) + Số tiểu khoản (1 số), hoặc SSI + TK GDCK (6 số) + Số tiểu khoản (1 số)

>> Kiểm tra mục “Tên người thụ hưởng” (Tự động hiển thị)

>> Chọn ngân hàng thụ hưởng: BIDV
 
Hoặc 
Chọn chuyển tiền ngoài hệ thống (số tiền >= 500tr)

>> Nhập số tài khoản theo cấu trúc:

9616 + TK GDCK (6 số) + Số tiểu khoản (1 số) hoặc SSI + TK GDCK (6 số) + Số tiểu khoản (1 số),

>> Nhập Tên người thụ hưởng

>> Chọn ngân hàng thụ hưởng: BIDV
 
 Hoặc 
 
Kiểm tra lại thông tin số TK và tên khách hàng ở màn hình xác nhận
 
 Hoặc 
 
Bước 3: Xác thực và hoàn tất
 

Xác nhận theo Phương thức đã đăng ký với Ngân hàng

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI