Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cao su Sao Vàng
 • Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.209.800 cổ phần (15% VĐL)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 46.452 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 04 NĐT
 • - Cá nhân trong nước: 03 NĐT - Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • - Tổ chức trong nước: 01 NĐT - Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 4.209.800 CP
 • - Cá nhân trong nước: 2.812.200 CP - Cá nhân nước ngoài: 0 CP
 • - Tổ chức trong nước: 1.397.600 CP - Tổ chức nước ngoài: 0 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 31/05/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 09h00, ngày 04/06/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI