Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá của CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP của CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá của CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng
 • Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.500.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 NĐT
 • - Cá nhân trong nước: 02 NĐT - Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • - Tổ chức trong nước: 01 NĐT - Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 1.073.420 CP
 • - Cá nhân trong nước: 95.000 CP - Cá nhân nước ngoài: 0 CP
 • - Tổ chức trong nước: 978.420 CP - Tổ chức nước ngoài: 0 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 22/03/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 09h00, ngày 26/03/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI