Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
 • Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.343.505 cổ phần (83,26% vốn điều lệ)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 20 NĐT
 • Cá nhân: 19 NĐT
 • Tổ chức: 01 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 7.985.010 CP
 • Cá nhân: 7.175.010 CP
 • Tổ chức: 810.000 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 24/04/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 10h00, ngày 26/04/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI