Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
 • Vốn điều lệ: 151.113.720.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 6.964.471 cổ phần (46,09% vốn điều lệ)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 11 NĐT
 • Cá nhân: 11 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 31.800 CP
 • Cá nhân: 31.800 CP
 • Tổ chức: 0 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 24/04/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 08h30, ngày 26/04/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI