Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một như sau:

Thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một

Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc đăng ký tham gia đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước Thủ Dầu Một
 • Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 9.500.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư tham gia: 11 NĐT
 • - Cá nhân trong nước: 02 NĐT - Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • - Tổ chức trong nước: 04 NĐT - Tổ chức nước ngoài: 05 NĐT
Tổng Khối lượng CP đăng ký: 8.750.000 CP
 • - Cá nhân trong nước: 140.000 CP - Cá nhân nước ngoài: 0 CP
 • - Tổ chức trong nước: 4.210.000 CP - Tổ chức nước ngoài: 4.400.000 CP
Thời gian nộp phiếu đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 16/05/2019
Thời gian tổ chức đấu giá
 • 09h00, ngày 20/05/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI