Thông báo kết quả đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng

Thông báo kết quả đấu giá CP của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
 • Vốn điều lệ: 151.113.720.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 6.964.471 cổ phần (46,09% VĐL)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 18.777 đồng/cổ phần
Thông tin kết quả đầu giá
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 11 NĐT
 • Cá nhân: 11 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 31.800 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 31.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 10.400 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 600 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 18.777 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 18.777 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 18.777 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 18.777 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 18.777 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 11 NĐT
 • Cá nhân: 11 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 31.800 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 597.108.600 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 • Từ 8h00 02/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
 • Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI