Thông báo kết quả đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán

Thông báo kết quả đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
 • Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.033.512 cổ phần (0,34% VĐL)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần
Thông tin kết quả đầu giá
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 NĐT
  • Cá nhân: 02 NĐT
  • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 1.800 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.800 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 1.700 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 100 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 11.800 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 11.894 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 02 NĐT
  • Cá nhân: 02 NĐT
  • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.800 Cổ phần
  • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 21.410.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 • Từ 8h00 ngày 19/06/2019 đến 16h00 ngày 25/06/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
 • Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI