Thông báo kết quả đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Vietinbank nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Vietinbank nắm giữ

Thông báo kết quả đấu giá CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Vietinbank nắm giữ

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Vietinbank nắm giữ như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
 • Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 15.121.635 cổ phần (4,91% vốn điều lệ)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần
Thông tin kết quả đầu giá
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 06 NĐT
 • Cá nhân: 06 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 30.361.400 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 30.361.400 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 5.443.700 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 130.000 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 20.300 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 20.100 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 20.300 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 20.200 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 20.204 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 03 NĐT
 • Cá nhân: 03 NĐT
 • Tổ chức: 0 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 15.121.635 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 Cổ phần
 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 305.510.027.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 • Từ 8h00 ngày 20/04/2019 đến 16h00 ngày 26/04/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
 • Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019

Trân trọng.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI