Thông báo kết quả đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một như sau:

Thông báo kết quả đấu giá CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về kết quả đấu CP ra công chúng của CTCP Nước Thủ Dầu Một như sau:

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước Thủ Dầu Một
 • Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 9.500.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần
Thông tin kết quả đầu giá
 • Tổng số nhà đầu tư tham gia: 11 NĐT
 • Cá nhân trong nước: 02 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổ chức trong nước: 04 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 05 NĐT
 • Tổng Khối lượng CP đăng ký: 8.750.000 Cổ phần
 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02
 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 8.750.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt cao nhất: 2.900.000 Cổ phần
 • Khối lượng đặt thấp nhất: 60.000 Cổ phần
 • Giá đặt mua cao nhất: 28.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đặt mua thấp nhất: 27.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công thấp nhất: 27.500 đồng/Cổ phần
 • Giá đấu thành công bình quân: 27.534 đồng/Cổ phần
 • Tổng số NĐT trúng giá: 11 NĐT
 • Cá nhân: 02 NĐT
 • Tổ chức: 09 NĐT
 • Tổng số lượng cổ phần bán được: 8.750.000 Cổ phần
 • Trong đó, số lượng Cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 4.400.000 Cổ phần
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 • Từ 8h00 ngày 21/05/2019 đến 16h00 ngày 30/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
 • Từ ngày 21/05/2019 đến ngày 27/05/2019
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI