Chào bán cạnh tranh CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc chào bán cạnh tranh CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm

Đấu giá mới nhất

Chào bán cạnh tranh CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc chào bán cạnh tranh CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210 3825139
 • Fax: 0210 3825226
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất, điện nước, xi măng, xăng dầu mỡ; Thiết kế xây dựng các công trình; thiết kế chế tạo, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất hóa chất; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật cho phép.
 • Vốn điều lệ: 1.128.564.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 21.235.000 cổ phần (18,82% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 21.235.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.100 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh CP của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 11/02/2022 đến 15h30 ngày 25/02/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 02/03/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 04/03/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 05/03/2022 đến 16h00 ngày 11/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 11/03/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI