Chào bán cạnh tranh theo lô CP của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ

Thông báo về việc chào bán cạnh tranh theo lô CP của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Đấu giá mới nhất

Chào bán cạnh tranh theo lô CP của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ

Thông báo về việc chào bán cạnh tranh theo lô CP của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vĩnh Sơn
 • Địa chỉ: Số 13 – S1, KĐT Hà Tiên, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211 3883021
 • Fax: 0211 3883023
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
 • Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.588.500 cổ phần (1 lô)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 922.490.394.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000 đồng
 • Bước khối lượng:
 • Số mức giá:
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô CP của CTCP Vĩnh Sơn do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 25/08/2021 đến 15h30 ngày 14/09/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 14h00 ngày 21/09/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • ​​​​​​14h30, ngày 21/09/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 22/09/2021 đến 16h00 ngày 28/09/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 27/09/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI