Chào bán cạnh tranh theo lô CP của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Chào bán cạnh tranh theo lô CP của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc chào bán cạnh tranh theo lô CP của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
 • Địa chỉ: Số 2, ngõ 95 phố Chùa Bộc, P. Thịnh Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 38522331
 • Fax: 024 35632169
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi
 • Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.156.000 cổ phần (49% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô CP của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 86.886.800.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước giá: 200.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước khối lượng:
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô CP của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 09/12/2021 đến 15h30 ngày 23/12/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 28/12/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 14h30, ngày 30/12/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 31/12/2021 đến 16h00 ngày 06/01/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 07/01/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI