Chào bán CP của CTCP Thương nghiệp Cà Mau do PVOIL nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc chào bán CP của CTCP Thương nghiệp Cà Mau do PVOIL nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Chào bán CP của CTCP Thương nghiệp Cà Mau do PVOIL nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc chào bán CP của CTCP Thương nghiệp Cà Mau do PVOIL nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Thương nghiệp Cà Mau
 • Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, P.2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 290 3822 847
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 • Vốn điều lệ: 181.558.680.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.936.024 cổ phần (16,17% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 26.300 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng/cổ phần
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán CP của CTCP Thương nghiệp Cà Mau do PVOIL nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 31/03/2022 đến 16h00 ngày 26/04/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 04/05/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 06/05/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/05/2022 đến 16h00 ngày 16/05/2022.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI