Đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà
 • Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3768 5592
 • Fax: 024 3768 5592
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.
 • Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 41.745.862 cổ phần (36,35% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 41.745.862 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng:
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 10/03/2022 đến 15h30 ngày 29/03/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 01/04/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 05/04/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 06/04/2022 đến 16h00 ngày 15/04/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI