Đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

Đấu giá mới nhất

Đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1
 • Địa chỉ: 168 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 38687557 - 36290502
 • Fax: 024 38686557
 • Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản.
 • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 5.100.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.644.070 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 75.051.600.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 100.000 đồng
 • Bước khối lượng:
 • Số mức giá:
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô CP của CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 17/02/2022 đến 15h30 ngày 02/03/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 07/03/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 09/03/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 10/03/2022 đến 16h00 ngày 16/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 16/03/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI