Đấu giá cả lô CP của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá cả lô CP của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai
 • Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203 3887888                                                          
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, trò chơi có thưởng cho người nước ngoại tại khách sạn của công ty.
 • Vốn điều lệ: 132.960.322.036 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 3.249.635 cổ phần (22,44% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 229.696.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô CP của CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 10/11/2022 đến 16h00 ngày 29/11/2022
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thông tin Tài khoản nộp cọc và nộp tiền trúng đấu giá:
  • Chủ Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Số Tài khoản: 149000000314
  • Mở tại Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc/ Nộp tiền thanh toán mua 3.249.635 cổ phần của SCIC tại CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai”
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 12/10/2022
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h30, ngày 06/12/2022
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 06/12/2022 đến 16h00 ngày 12/12/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 12/12/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI