Đấu giá cả lô CP của CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá cả lô CP của CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3938 6682                                                        
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới.
 • Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 19.528.409 cổ phần 47,63% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô CP của CTCP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 22/09/2022 đến 16h00 ngày 12/10/2022
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thông tin Tài khoản nộp cọc và nộp tiền trúng đấu giá:
  • Chủ Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Số Tài khoản: 149000000314
  • Mở tại Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc/ Nộp tiền thanh toán mua 19.528.409 cổ phần của SCIC tại CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam”
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 17/10/2022
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h00, ngày 19/10/2022
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 19/10/2022 đến 16h00 ngày 25/10/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI