Đấu giá cả lô CP của CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do SCIC nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá cả lô CP của CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá cả lô CP của CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công 1, P. Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083 845 507         Fax: 02083 845 507                                          
 • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp ...
 • Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 13.919.957 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô CP của CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 12/05/2022 đến 15h30 ngày 01/06/2022
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
 • Thông tin Tài khoản nộp cọc và nộp tiền trúng đấu giá:
  • Chủ Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
  • Số Tài khoản: 149000000314
  • Mở tại Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc/ Nộp tiền đặt cọc mua 13.919.957 cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên”
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Trước 16h00 ngày 06/06/2022
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 09h00, ngày 08/06/2022
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 08/06/2022 đến 16h00 ngày 14/06/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2022 đến ngày 15/06/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI