Đấu giá cả lô CP của CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang do SCIC nắm giữ

Đấu giá cả lô CP của CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang do SCIC nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang
 • Địa chỉ: Số 2 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: (025) 8381 3067                   Fax: (025) 8382 8135                
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
 • Vốn điều lệ: 85.620.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 1.246.320 cổ phần (14,56% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.246.320 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá.
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cả lô CP của CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ năng lực:
 • Thời gian: Từ 08h00 ngày 09/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở SCIC, Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 28/08/2019 đến 16h00 ngày 05/09/2019
  • Địa điểm đăng ký và hướng dẫn nộp cọc: xem tại đây.
  • Thông tin tài khoản nộp cọc:
 • Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
 • Số Tài khoản: 149000000314
 • Mở tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Vietinbank - Chi nhánh TP. Hà Nội)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: 09h00 – 14h00 ngày 06/09/2019
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 14h30, ngày 06/09/2019
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 07/09/2019 đến 16h00 ngày 13/09/2019
 • Thông tin Tài khoản nộp tiền trúng đấu giá:
 • Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 • Số Tài khoản: 99010000000326
 • Mở tại Ngân hàng: Sở Giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Nội dung nộp tiền/ chuyển tiền: “Họ và tên/ tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền thanh toán mua … cổ phần của SCIC tại BIO”
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 13/09/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI