Đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương

Đấu giá mới nhất

Đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương
 • Địa chỉ: Số 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 2220 666
 • Fax: 0274 2220 678
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản và các ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh.
 • Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 35.000.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 35.000.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 27.900 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 18/01/2022 đến 16h00 ngày 14/02/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 18/02/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 22/02/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/02/2022 đến 16h00 ngày 01/03/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI