Đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị

Đấu giá mới nhất

Đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Minh Hưng Quảng Trị
 • Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP. Đông Hà, Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233 358 2460
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao: Mã ngành 2394 …
 • Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 500.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá chào bán thêm CP ra công chúng của CTCP Minh Hưng Quảng Trị được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 15/10/2021 đến 16h00 ngày 04/11/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 10/11/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 12/11/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 13/11/2021 đến ngày 22/11/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/11/2021 đến 16h00 ngày 19/11/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI