Đấu giá CP cả lô của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

Đấu giá CP cả lô của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP cả lô của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
 • Địa chỉ: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3775 161                   Fax: (0225) 3775 162                
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, …
 • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng
 • Số lượng CP đấu giá: 45.000.000 cổ phần (9% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: SCIC khuyến cáo các NĐT nước ngoài nhiên cứu kỹ quy định của Pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐT trong doanh nghiệp
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Giá sàn của CP HND tại ngày tổ chức đấu giá.
 • Phương thức chào bán: Đấu giá cả lô (một lô), trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP cả lô của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng do SCIC nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
 • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ năng lực:
 • Thời gian: Từ ngày 01/04/2020 đến 16h00 ngày 13/04/2020
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở SCIC, Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giầy, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 03/04/2020 đến 15h30 ngày 21/04/2020
  • Địa điểm đăng ký: xem tại đây.
  • Tài khoản nộp cọc:
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: 09h00 – 14h00 ngày 22/04/2020
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 14h30, ngày 22/04/2020
  • Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 22/04/2020 đến 16h00 ngày 28/04/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Theo Quy chế đấu giá.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI