Đấu giá CP cả lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP cả lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại kỹ thuật

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP cả lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP cả lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP PETEC Bình Định
 • Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định
 • Điện thoại: 0256 3822 233
 • Fax:
 • Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xăng dầu, mỡ phụ, khí dầu mở hóa lỏng và các chế phẩm từ dầu mỏ, bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan, …
 • Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.274.064 cổ phần (31,54% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 30.810 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng:
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP cả lô của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP nắm giữ được Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư – CTCP ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 01/06/2020 đến 16h00 ngày 18/06/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 24/06/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 26/06/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 27/06/2020 đến 16h00 ngày 06/07/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI