Đấu giá CP của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cao su Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3771405
 • Fax: 0236 3771400
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư; …
 • Vốn điều lệ: 1.187.926.050.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 17.234.000 cổ phần (14,51% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 17.234.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.170 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
   
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu DRC tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá này thì NĐT phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu DRC thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì NĐT phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 16/05/2019 đến 16h00 ngày 27/05/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 31/05/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 04/06/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 05/06/2019 đến 16h00 ngày 11/06/2019
   
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 11/06/2019.

* Tài liệu đính kèm

Lưu ý:

Trong trường hợp NĐT nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần CTCP Cao su Đà Nẵng chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho NĐT nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá. Nếu NĐT nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn sở hữu của NĐT nước ngoài thì số tiền NĐT đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn trả lại cho NĐT. (Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cao su Đà Nẵng hiện không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại Công ty. Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. Hiện nay DRC đang áp dụng tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài tại công ty là 49%).

Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo NĐT nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài tại CTCP Cao su Đà Nẵng khi tham gia đấu giá cổ phần.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI