Đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh
 • Địa chỉ: Số 521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, P. 6, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294 3840215
 • Fax: 0294 3850656
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
 • Vốn điều lệ: 145.978.600.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 2.677.248 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 2.677.248 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 19.940 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 13/12/2021 đến 16h00 ngày 23/12/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 29/12/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 31/12/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 01/01/2022 đến ngày 07/01/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2022 đến 16h00 ngày 10/01/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI