Đấu giá CP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long
 • Địa chỉ: 86 Đường 3 tháng 2, P.1, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270 3822 729
 • Fax: 0270 3831 283
 • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trình cảnh quan, ...
 • Vốn điều lệ: 35.362.220.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.569.729 cổ phần (44,39% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.569.728 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 25.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 13/01/2020 đến 16h00 ngày 22/01/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 04/02/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 06/02/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 07/02/2020 đến 16h00 ngày 13/02/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/02/2020 đến ngày 13/02/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI