Đấu giá CP của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk do CTCP Cao su Đắk Lắk nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk do CTCP Cao su Đắk Lắk nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk do CTCP Cao su Đắk Lắk nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk do CTCP Cao su Đắk Lắk nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
 • Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262 3865 015
 • Fax: 0262 3865 041
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, mủ cao su và các sản phẩm từ mủ cao su.
 • Vốn điều lệ: 732.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 22.399.200 cổ phần (30,6% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng/cổ phần
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk do CTCP Cao su Đắk Lắk nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 02/06/2022 đến 16h00 ngày 24/06/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 • Trước 15h00 ngày 30/06/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 04/07/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 05/07/2022 đến ngày 14/07/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/07/2022 đến 16h00 ngày 11/07/2022.

* Tài liệu đính kèm

Thông tin đính chính Tài khoản phong tỏa

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI