Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ
Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc
 • Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
 • Điện thoại: 077 399 3939
 • Fax: 077 399 3940
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông.
 • Vốn điều lệ: 21.040.000.000 đồng ( Vốn điều lệ thực góp)
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 280.000 cổ phần (13,31% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 280.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH MTV nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 05/01/2022 đến 16h00 ngày 14/01/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 20/01/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 24/01/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 25/01/2022 đến ngày 29/01/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2022 đến 16h00 ngày 07/02/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI