Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản

Đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
 • Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: (0336) 336640
 • Fax: (0336) 265218
 • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp cảng biển Hải Hà
 • Vốn điều lệ: 81.435.400.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 299.338 cổ phần (58,81% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 249.300 cổ phần
 • Mệnh giá: 160.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 162.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 05/09/2019 đến 15h30 ngày 20/09/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 25/09/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 28/09/2019 đến 16h00 ngày 04/10/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 04/10/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI