Đấu giá CP của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND

Đấu giá CP của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ.

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
 • Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254 3524418 - 3854046
 • Fax: 0254 3811764
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hàng, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, ...
 • Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.566.000 cổ phần (29% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.566.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 35.100 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
   
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 18/02/2020 đến 16h00 ngày 28/02/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 05/03/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 09/03/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 10/03/2020 đến 16h00 ngày 16/03/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 16/03/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI