Đấu giá CP của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc
 • Địa chỉ: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204 3854538
 • Fax: 0204 3855018
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất cơ bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp),....
 • Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 5.423.000 cổ phần (64,56% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.198.100 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 14.000 đồng/ cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 27/01/2022 đến 15h30 ngày 17/02/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 22/02/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 08h30, ngày 24/02/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 25/02/2022 đến 16h00 ngày 03/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 03/03/2022.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI