Đấu giá CP của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Hóa chất Việt Trì
 • Địa chỉ: Phố Sông Thao, Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210 391 3743
 • Fax: 0210 391 1512
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất,....
 • Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 1.922.000 cổ phần (17,49% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 1.922.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 66.046 đồng/ cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá:
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 21/04/2022 đến 15h30 ngày 11/05/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 17/05/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 19/05/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 19/05/2022 đến 16h00 ngày 26/05/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI