Đấu giá CP của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP In tổng hợp Bình Dương
 • Địa chỉ: Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 3831 505
 • Fax: 0274 3822 941
 • Ngành nghề kinh doanh: In ấn
 • Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.514.300 cổ phần (50,16% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.600 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá CP của CTCP In tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của CTCP In tổng hợp Bình Dương tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của CTCP In tổng hợp Bình Dương thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 18/08/2020 đến 16h00 ngày 03/09/2020
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 09/09/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 11/09/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 12/09/2020 đến 16h00 ngày 18/09/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI