Đấu giá CP của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình
 • Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: (0227) 3646257
 • Fax: (0227) 3647370
 • Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại, xây dựng công trình công ích, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Vốn điều lệ: 62.782.590.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.568.959 cổ phần (73,06% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.568.959 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.143 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 01 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 31/05/2019 đến 15h30 ngày 21/06/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 26/06/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 29/06/2019 đến 16h00 ngày 05/07/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 05/07/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI