Đấu giá CP của CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La
 • Địa chỉ: Số 7, đường Bản Cọ, P. Chiềng An, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 021 3857 186
 • Fax: 0212 3857 186
 • Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
 • Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 19.080.876 cổ phần (62,64% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 11.315 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La do UBND tỉnh Sơn La nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 04/03/2022 đến 15h30 ngày 24/03/2022
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 29/03/2022
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 31/03/2022
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 01/04/2022 đến 16h00 ngày 07/04/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 07/04/2022.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI