Đấu giá CP của CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành
Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành
 • Địa chỉ: Số 14 – 16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 35599599
 • Fax: 0243 8398974
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản
 • Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 10.000.000 cổ phần
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 10.000.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 19/08/2021 đến 15h30 ngày 17/09/2021
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 22/09/2021
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 24/09/2021
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 25/09/2021 đến 16h00 ngày 04/10/2021
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 30/09/2021.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI