Đấu giá CP của CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước sạch Bắc Giang
 • Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: (0204) 3855 757
 • Fax: (0204) 3554 717
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch
 • Vốn điều lệ: 181.494.460.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 6.326.897 cổ phần (34,86% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 6.326.897 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 19.071 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 01 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
   
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của CTCP Nước sạch Bắc Giang tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
   
 • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của CTCP Nước sạch Bắc Giang thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 07/01/2020
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h30, ngày 09/01/2020
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 09/01/2020 đến 16h00 ngày 16/01/2020
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020.
* Tài liệu đính kèm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI