Đấu giá CP của CTCP Phân bón miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Phân bón miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Đấu giá CP của CTCP Phân bón miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Phân bón miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phân bón miền Nam
 • Địa chỉ: Số 125B, Cách mạng Tháng 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 3832 5889
 • Fax: 028 3832 2807
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
 • Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 13.915.000 cổ phần (29,05% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 13.915.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 31.072 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 01 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Phân bón miền Nam do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu SFG tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 của Quy chế đấu giá công ty này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;
  • Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiểu SFG thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá công ty này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 18/06/2019 đến 16h00 ngày 28/06/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 04/07/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 09h00, ngày 08/07/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 09/07/2019 đến 16h00 ngày 15/07/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI