Đấu giá CP của CTCP Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ

Thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Phong điện Thuận Bình
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: (025) 2382 2024
 • Fax: (025) 2382 3024
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, truyền tải và phân phối điện
 • Vốn điều lệ: 163.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ thực góp)
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.075.000 cổ phần (25% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.075.000 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 17.940 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 10 đồng
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Số mức giá: 02 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Phong diện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Từ 08h00 ngày 26/09/2019 đến 15h30 ngày 21/10/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 16h00 ngày 24/10/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 29/10/2019 đến 16h00 ngày 04/11/2019
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI